קופת גמל בניהול אישי – IRA

IRA  בניהול אישי היא קופת גמל או קרן השתלמות שהכספים הצבורים בה מתנהלים על ידי  העמית באופן עצמאי או באמצעות מנהל תיקי השקעות חיצוני לפי בחירת החוסך ללא התערבות של החברה המנהלת ומאפשרת שליטה מלאה על ניהול הכספים.

קופת גמל בניהול אישי מאפשרות לך  להנות מהטבות מס וניהול קל יחסית ובעלויות נמוכות בקלות וביעילות.

שאלות ותשובות

קל גמל שהיא החברה המנהלת מספקת לך את המוצר הגמל או ההשתלמות , אתה בוחר חבר בורסה או בנק המספקים לך את פלטפורמת המסחר ומתחיל להשקיע את הכספים לפי בחירתך ובתדירות המתאימה לך.

דמי הניהול הם מהיתרה הצבורה בלבד

בקופה האישית ניתן להחזיק רק בניירות ערך סחירים – מניות, אגרות חוב, תעודות סל וקרנות סל. לא ניתן להשקיע במוצרים מובנים/ פיקדונות מובנים. יהיה ניתן להשקיע בחו"ל במדינות בעלות דירוג אשראי לפחות כמו של ישראל.

קופת גמל בניהול אישי מיועדת לשכירים וגם לעצמאים כמו קופת גמל רגילה.

אם הגעת לגיל 60 ויש לך קצבה מינמנלית בגובה 4,512 ש"ח (נכון לשנת 2019) הנך יכול ליהנות מהטבות המס פטור מלא במקרה של משיכה חודשית כקצבה או במקרה של משיכה חד פעמית תשלם מס רווח הון בגובה של 15% בלבד! כמו כן הכספים יהיו נזילים וניתן לבצע משיכה בכל עת.

ניהול ההשקעות על הכספים באופן עצמאי
דמי ניהול אישי נמוכים
בקל גמל אין מגבלת סכום מינימלי
הטבות מס בעת ההפקדה
הטבות במס לפי תיקון 190

דוחות קופת גמל בניהול אישי – IRA

באפשרותך לבחור אחד הנושאים הדוחות הבאים ולאחר מכן לבחור את הקובץ הרלוונטי

טפסים קופת גמל בניהול אישי – IRA

ריכזנו עבורכם את כל הטפסים הקיימים לקופת גמל בניהול אישי – IRA