קרנות השתלמות

קרן השתלמות היא  מכשיר השקעה מצוין ואטרקטיבי ביותר לעצמאים ולשכירים  לטווח בינוני לתקופה של 6 שנים.  בזכות היתרונות של הקרן ההשתלמות והטבות המס מומלץ להשתמש בחסכון כהשקעה לטווח ארוך .

חסכון בקרן השתלמות הינו האפיק היחד שנותר פטור  ממס על הרווחים בעת המשיכה. תקרת ההפקדה לקבלת ההטבה  לשכיר   15,712 ש"ח של שכר חודשי והפקדה ולעצמאי תקרה שנתית של  עד  18,480 ש"ח  (לשנת 2019).

העיקרון קל ופשוט. מפקידים מידי חודש סכום כסף מסוים או שמפקידים סכום אחד בסוף השנה (במידה והנכם עצמאיים), ובמהלך השנים הבאות נותנים לכסף שלכם לצבור תשואה. בתום 6 שנים  ממועד ההפקדה הראשונה יש באפשרותכם לפדות את הסכום המלא. כמו כן, ניתן לממשו לצורך השתלמות או במקרה של הגעה לגיל פרישה גם לפני תום התקופה.

בקרן ההשתלמות של קל גמל מסלולי השקעה  השקעה מגוונים וייחודיים והנך יכול לבחור במסלול ההשקעה בהתאם לשיקוליך, מעבר  המסלולים באופן הינו חופשי ואינו פוגע בזכויות.

דוחות קרנות השתלמות

באפשרותך לבחור אחד הנושאים הדוחות הבאים ולאחר מכן לבחור את הקובץ הרלוונטי

מסלולי השקעה קרנות השתלמות

קל השתלמות מסלול כללי

חוסכים המעדיפים סיכון מועט (מסלול ברירת מחדל)

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.