גמל להשקעה

מוצר השקעה לטווח קצר עד ארוך המבטא הטבות גדולות שהופכות אותו למוצר עדיף
לרבות נזילות, גמישות ומעבר בין מסלולים, הטבות מס נוספות ועוד.

קופת הגמל להשקעה היא תוכנית חיסכון לטווח קצר, הבינוני והארוך החיסכון פשוט,גמיש נגיש וקל המאפשר למשוך את החיסכון בכל זמן שתרצו, בכפוף לתשלום מס רווח הון בגובה 25% על הרווח הריאלי שנצבר בקופה בלבד, וללא קנסות משיכה או יציאה.
ניתן לשמור את החיסכון עד לגיל הפרישה עבור הגדלת החסכון הפנסיוני ותשלומי הקצבה שתשולם לך בכל חודש בעת הפרישה או החל מגיל 60 ובנוסף תוכל ליהנות מהטבה כפולה: קצבה פטורה ממס ופטור ממס רווח הון.
ניתן להפקיד עד 71,121 ש"ח בשנה (תקרת ההפקדה צמודה למדד ומשתנה מידי שנה ) כסכום חד פעמי או הפקדה חודשית שוטפת
כל שעליך לעשות הוא לבחור את מסלול השקעה לפי רמת הסיכון ואופי ההשקעה המתאימים לך ובכל שלב תוכל לשנות מסלול ולמשוך את הכסף.
מעבר בין מסלולים או בין כול קופות אינו אירוע מס ואינו במס רווחי הון

יתרונות קופת הגמל להשקעה

מגוון מסלולים לבחירך

שינוי והחלפת מסלולים

דחיית תשלומי מיסים

משיכה תוך 4 ימי עבודה

משיכה כקצבה פטורה ממס

מסלולי השקעה

קל גמל להשקעה

מחקה מדד
ת”א – 35

נכסי המסלול יעקבו אחר מדד ‘ת”א – 35’ בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול.
נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

קל גמל להשקעה

מחקה מדד
תל בונד 60

נכסי המסלול יעקבו אחר מדד ‘תל בונד 60’ בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול.
נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

קל גמל להשקעה

מחקה מדד שקליות ממשלתיות

נכסי המסלול יעקבו אחר מדד ‘שקליות ממשלתיות’ בשיעור חשיפה של %100 מנכסי המסלול.
נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

דוחות גמל להשקעה

באפשרותך לבחור אחד הנושאים הדוחות הבאים ולאחר מכן לבחור את הקובץ הרלוונטי