קופות גמל

קופת גמל לתגמולים היא מכשיר חיסכון פנסיוני לגיל פרישה לשכירים ועצמאים. ניתן להפקיד הפקדה חודשית או בסכום חד פעמי . חיסכון בקופת גמל מאפשר להינות מהטבות במס הכנסה בגין ההפקדות.

בקל גמל מסלולי השקעה השקעה מגוונים וייחודיים והנך יכול לבחור במסלול ההשקעה בהתאם לשיקוליך, מעבר המסלולים באופן הינו חופשי ואינו פוגע בזכויות.

עצמאי

כעצמאי באפשרותך להפקיד כספים לקופת הגמל שברשותך וליהנות מהטבה משמעותית במס ההכנסה, הטבת המס שבאפשרותך לקבל יכולה להגיע לסכום של עד 11,616 ₪ (בהנחת מס שולי של 35%) לשנה.

תיקון 190

אם הנך זכאי לקצבה מינימלית 4,512 ש"ח (סכום זה צמוד למדד ומשתנה מידי שנה) ומעלה והגעת לגיל 60 הנך יכול להפקיד לקופת הגמל כל סכום ולמשוך את הכספים בכל עת במשיכה קצבתית (סכום חודשי) ללא מס או משיכה חד-פעמית ולשלם מס על הרווחים בשיעור 15% בלבד.

שאלות ותשובות קופות גמל

תיקון 190 מעודד חסכון בקופת גמל לטווח הקצר, הבינוני והארוך ומאפשר קבלת הטבת מס בהפקדת כספים פנויים לקופת גמל.

קיים פטור מלא ממס במקרה של משיכת הכספים כקצבה חודשית.

תשלום מס רווחי הון מופחת בשיעור של 15% על הרווח הנומינלי.

החסכון מתאים למי שהגיע לגיל 60 ומעלה ולמי שמעוניין להגדיל את חסכונותיו לאחר פרישה וקיימת זכאות לקיצבה חודשית של לפחות 4,512 ש"ח ומעלה מתכנית קצבה כלשהי למעט קצבת שארים.

קיימת זכאות לקיצבה חודשית של לפחות 4,512 ש"ח ומעלה מתכנית קצבה כלשהי למעט קצבת שארים.

הכספים נזילים וניתנים למשיכה בכל עת.

מגוון מסלולי השקעה ומעבר בין מסלולים ללא אירועי מס.
דמי ניהול נמוכים וקבועים.
כספים נזילים בכל עת (לבעלי קצבה בפועל מעל לקצבת המינימום).
העברה בין דורית לפי בחירה בהתאם למינוי מוטבים.

מסלולי השקעה קופות גמל

קל גמל קופת גמל

מדד מניות ישראל

נכסי המסלול יעקבו אחר מדד ‘ת”א – 35’ בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

מס׳ מסלול 11947 | מדד ייחוס: מדד ת”א 35

קל גמל קופת גמל

אג”ח ישראל

נכסי המסלול יעקבו אחר מדד ‘תל בונד 60’ בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

מס׳ מסלול 11948 | מדד ייחוס: מדד תל-בונד 60

קל גמל קופת גמל

מדד חו”ל

נכסי המסלול יעקבו אחר מדד ‘Sַ&P500’ בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

מס׳ מסלול 11949 | מדד ייחוס: מדד Sַ&P500

קל גמל קופת גמל

לחסכון מדרגות 50-60

המס¬¬¬לול משקיע בנכסים שונים בכפוף להוראות הדין ועל פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

מס׳ מסלול 11980

קל גמל קופת גמל

לחסכון מדרגות 60 ומעלה

המסלול משקיע בנכסים שונים בכפוף להוראות הדין ועל פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול .

מס׳ מסלול 11981

קל גמל קופת גמל

אג”ח צמוד מדד בינוני

נכסי המסלול יעקבו אחר מדד ‘מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2- 5 שנים’ בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

מס׳ מסלול 11950 | מדד ייחוס: מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2- 5 שנים

קל גמל קופת גמל

לחסכון מדרגות עד 50

המסלול משקיע בנכסים שונים בכפוף להוראות הדין ועל פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול

דוחות קופות גמל

באפשרותך לבחור אחד הנושאים הדוחות הבאים ולאחר מכן לבחור את הקובץ הרלוונטי