אודות קל גמל

קל גמל בע”מ היא חברה מנהלת לניהול קופות גמל. החברה החלה את פעילותה בשנת 2013 ובתחילת דרכה ניהלה קופות גמל בניהול אישי מסוג תגמולים וקרנות השתלמות. בחלוף הזמן הרחיבה את סל השירותים וכיום מנהלת קופות גמל לחיסכון (תגמולים ופיצויים) קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה וקופות חסכון לילדים.
החברה מקפידה להעניק שירות איכותי ואישי לעמיתיה ולהנגיש את הנתונים באמצעות אתר מידע אישי מתקדם.
אנחנו מקדישים מאמצים כדי שללקוחותינו יהיה קל!

בעלי תפקידים

דירקטוריון

1. רו״ח ענת טאוב – יו״ר הדירקטוריון
2. ד״ר מיכאל ססלר – דירקטור חיצוני
3. ד״ר רון אייכל – דירקטור חיצוני
4. מר שמעון גולדברג
5. מר שי גולדברג
6. מר ניר שהם
7. מר אסף גולדברג

ועדת ביקורת

מתכנסת על פי הנדרש בדין
1. ד”ר מיכאל ססלר – יו”ר הועדה
2. מר ניר שהם

ועדת השקעות

מתכנסת על פי הנדרש בדין
1. ד”ר רון אייכל – יו”ר הועדה
2. מר ניר שהם
3. מר אסף גולדברג

רואה החשבון המבקר

רו”ח ירון ברהום

מבקר פנים

רו”ח שלמה בן שימול, בריטמן אלמגור זהר Deloitte.

פניות הציבור

ניתן לפנות אל הממונה לפניות הציבור בקל גמל בדרך הנוחה לך :

בדואר
אסף גולדברג- הממונה על פניות הציבור
קל גמל בע”מ
יצחק שדה 17
תל אביב 6777517

בפקס
03-5199559

בדואר אלקטרוני
service@kalgemel.co.il
שעות הפעילות: שעות פעילות הממונה הינן בימים א’-ה’, בין השעות 09:00-17:00, למעט בערבי חג וחגים.

לוח זמנים לטיפול בפנייה: הממונה מתחייב לשלוח לפונה תשובה על קבלת הפניה תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת הפניה; הממונה מתחייב לשלוח לפונה תשובה בכתב תוך 21 ימי עסקים מיום קבלת הפניה.
לתשומת לבך – אל הפניות יש לצרף:
א. שם הפונה, מס’ תעודת זהות, כתובת למשלוח תשובה וטלפון לבירורים.
ב. תיאור פרטי הפנייה.
ג. צירוף אסמכתאות תומכות.

מידע וכלים

ממשק אינטרנטי לאיתור כספים

לידיעתך, בהתאם להוראות הדין (חוזר 2012-9-18) החלות בעניין איתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו, מעבירה קל גמל בע"מ (להלן: החברה) פירוט בדבר חשבונות עמיתיה לאתר מרכזי שהוקם על ידי משרד האוצר באמצעות ממשק אינטרנטי.

במסגרת האתר ניתן לקבל פרטים לגבי קיומו של חשבון אצל גוף מוסדי מסויים.

ככל שבמסגרת הממשק אותרו חשבונות על שמך, הינך מוזמן לפנות למוקד קל גמל באמצעות הדרכים המפורטות מטה.

בנוסף, ככל שהינך מעוניין שהמידע אודות חשבונותייך יוסר מהממשק, הנך מתבקש להעביר לחברה את הבקשה המפרטת את החשבונות שברצונך להסיר תוך ציון פרטייך המלאים, כולל מספר ת.ז.

הסרת פרטי עמית מהממשק האינטרנטי

פרטייך יוסרו מהממשק בתוך שבועיים מיום קבלת הבקשה בחברה או, במועד העברת המידע על ידי החברה במממשק האיטרנטי, לפי המאוחר.

לתשומת ליבך, החברה תעביר את המידע למשרד האוצר בכל 20 לחודש קלאנדרי .

 

באמצעות פקס:

03-5199559

באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:

service@kalgemel.co.il

באמצעות דואר ישראל:

קל גמל בע"מ, יצחק שדה 17, תל אביב – יפו, תא דואר 51714,
מיקוד 6777517

באמצעות הטלפון:

03-5199333  , ימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:00

לכניסה לממשק לחץ כאן

דוחות חברה