מסלולי השקעה

 • קל גמל קופת גמל מדד מניות ישראל
  נכסי המסלול יעקבו אחר מדד ‘ת”א – 35’ בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

  מס׳ מסלול
  11947

  מדד ייחוס: מדד ת”א 35
 • קל גמל מדד אג”ח ישראל
  נכסי המסלול יעקבו אחר מדד ‘תל בונד 60’ בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

  מס׳ מסלול
  11948

  מדד ייחוס: מדד תל-בונד 60
 • קל גמל קופת גמל מדד חו”ל
  נכסי המסלול יעקבו אחר מדד ‘Sַ&P500’ בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

  מס׳ מסלול
  11949

  מדד ייחוס: מדד Sַ&P500
 • קל גמל קופת גמל אג”ח צמוד מדד בינוני
  נכסי המסלול יעקבו אחר מדד ‘מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2- 5 שנים’ בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

  מס׳ מסלול
  11950

  מדד ייחוס: מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2- 5 שנים
 • קל גמל קופת גמל לחסכון מדרגות 60 ומעלה
  המסלול משקיע בנכסים שונים בכפוף להוראות הדין ועל פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול .

  מס׳ מסלול
  11981
 • קל גמל קופת גמל לחסכון מדרגות 50-60
  המסלול משקיע בנכסים שונים בכפוף להוראות הדין ועל פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

  מס׳ מסלול
  11980
 • קל גמל קופת גמל לחסכון מדרגות עד 50
  המסלול משקיע בנכסים שונים בכפוף להוראות הדין ועל פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

  מס׳ מסלול
  11979