קופות גמל

קופות הגמל שלנו

 

קופות גמל הן אפיק השקעה משתלם למבקשים לחסוך כספים עבור גיל הפרישה באמצעות ביצוע הפקדות חודשיות.
בקופות הגמל לעמיתים במעמד שכיר, מעבירים העובד והמעביד את הכספים בעוד שבקופות הגמל לעמיתים במעמד עצמאי – ההפקדות מבוצעות על ידי העמית. עם היציאה לגמלאות נהנה החוסך מהכספים שנצברו לאורך השנים ומהטבות מס.