מסלולי השקעה

 • קל גמל להשקעה מחקה מדד ת”א – 35
  נכסי המסלול יעקבו אחר מדד ‘ת”א – 35’ בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

  מס׳ מסלול
  7892

  מדד ייחוס: מדד ת”א 35
 • קל גמל להשקעה מחקה מדד תל בונד 60
  נכסי המסלול יעקבו אחר מדד ‘תל בונד 60’ בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

  מס׳ מסלול
  7893

  מדד ייחוס: מדד תל-בונד 60
 • קל גמל להשקעה מחקה מדד שקליות ממשלתיות
  נכסי המסלול יעקבו אחר מדד ‘שקליות ממשלתיות’ בשיעור חשיפה של %100 מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

  מס׳ מסלול
  7895

  מדד ייחוס: מדד מק”מ