גמל להשקעה

קופת הגמל החדשה


קופת גמל להשקעה היא חיסכון נזיל שבו ניתן להפקיד לכל אדם בשנה קלנדרית עד 70 אלף ש”ח (צמוד למדד).
משיכת הכספים מקופת גמל להשקעה אפשרית בכל עת והכספים משולמים תוך 4 ימי עסקים.
הסכום המשיכה מחייב בניכוי מס בגין הרווחים הריאליים שנצברו בגיל פרישה (60) ניתן למשוך את החיסכון הצבור כקצבה פטורה ממס.
בקופה מספר מסלולים השקעה וניתן לנייד את הכספיים (כולם או חלקם) ביניהם גם באמצעות אתר האינטרנט.

 

יתרונות קופת הגמל להשקעה

  • מגוון מסלולים לבחירך
  • שינוי והחלפת מסלולים
  • דחיית תשלומי מיסים
  •  משיכה תוך 4 ימי עבודה
  • משיכה כקצבה פטורה ממס