קרנות השתלמות

קרנות ההשתלמות שלנו

 

קרן השתלמות היא מכשיר מצוין לחיסכון לטווח בינוני, המיועד הן לשכירים והן לעצמאים. העיקרון פשוט – מפקידים מידי חודש סכום כסף מסוים, או מפקידים סכום אחד בסוף השנה (במידה והנכם עצמאיים), ובמהלך השנים הבאות נותנים לכסף שלכם לצבור תשואה. כעבור שש שנים ממועד ההפקדה הראשונה יש באפשרותכם לפדות את הסכום המלא. או כמו כן, ניתן לממשו לצורך השתלמות או במקרה של הגעה לגיל פרישה גם לפני תום התקופה.