להצטרפות לחיסכון לכל ילד

אני רוצה להצטרף לחיסכון לכל ילד

בחברת קל גמל

הבחירה בקל גמל תתבצע מתוך האתר הייעודי של חיסכון לכל ילד בביטוח לאומי.
יש להכנס לאתר של הביטוח הלאומי ובשלב 4, בחרו קל גמל.

למעבר לאתר הביטוח הלאומי

שימו לב, ההפקדה לחיסכון תחל מינואר 2017.רוצים שניצור קשר

מסלול השקעה

 • קל גמל חיסכון לכל ילד חוסכים המעדיפים סיכון מועט (מסלול ברירת מחדל)
  נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי אג”ח. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדי מניות בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול, בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

  מס׳ מסלול
  11343
 • קל גמל חיסכון לכל ילד חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
  נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-25% ולא יעלה על 50%, יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדי אג”ח בשיעור שלא יעלה על 75% מנכסי המסלול, בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

  מס׳ מסלול
  11344
 • קל גמל חיסכון לכל ילד חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
  נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ 75% ולא יעלה על 100% , יושקעו במדדי מניות. – יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

  מס׳ מסלול
  11345
לקוח חדש? - להצטרפות

אני רוצה להצטרף לחיסכון לכל ילד

בחברת קל גמל

הבחירה בקל גמל תתבצע מתוך האתר הייעודי של חיסכון לכל ילד בביטוח לאומי.
יש להכנס לאתר של הביטוח הלאומי ובשלב 4, בחרו קל גמל.

למעבר לאתר הביטוח הלאומי

שימו לב, ההפקדה לחיסכון תחל מינואר 2017.כניסה – לקוח רשום