להצטרפות לחיסכון לכל ילד

אני רוצה להצטרף לחיסכון לכל ילד

בחברת קל גמל

הבחירה בקל גמל תתבצע מתוך האתר הייעודי של חיסכון לכל ילד בביטוח לאומי.
יש להכנס לאתר של הביטוח הלאומי ובשלב 4, בחרו קל גמל.

למעבר לאתר הביטוח הלאומי

שימו לב, ההפקדה לחיסכון תחל מינואר 2017.רוצים שניצור קשר

חיסכון לכל ילד

החל מינואר 2017 יפקיד המוסד לביטוח לאומי 50 ₪ בכל חודש עבור כל ילד במדינת ישראל המשולמת בגינו קצבת ילדים, וזאת בנוסף לתשלום קצבת הילדים השוטפת המשולמת עבורו . בנוסף, באפשרות ההורה להגדיל את סכום החיסכון ב-50 ₪ נוספים מתוך קצבת הילדים המשולמת על ידי ביטוח לאומי, כך שסכום החיסכון יגדל ל-100 ₪ בכל חודש.

הכספים ינוהלו בקופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד או בבנק. בקופת הגמל תהיה אפשרות בחירה בין מגוון מסלולי השקעה.

בגיל 18 יהיה זכאי הילד לקבלת מענק בגובה 500 שקלים בנוסף להפקדות השוטפות. במידה והילד ימשיך לחסוך בחשבון גם לאחר גיל 18 יהיה זכאי בגיל 21 למענק נוסף בגובה 500 ₪, בכפוף לכך שכל כספי החיסכון לא נמשכו.

  

בקופת הגמל לחסכון לילד של קל גמל ופנסיה, תוכלו לבחור מתוך 3 מסלולי השקעה על פי רמת הסיכון המתאימה לכם.

למידע נוסף על התכנית ניתן להיכנס לאתר התכנית הייעודי במשרד האוצר בכתובת hly.gov.il

לקוח חדש? - להצטרפות

אני רוצה להצטרף לחיסכון לכל ילד

בחברת קל גמל

הבחירה בקל גמל תתבצע מתוך האתר הייעודי של חיסכון לכל ילד בביטוח לאומי.
יש להכנס לאתר של הביטוח הלאומי ובשלב 4, בחרו קל גמל.

למעבר לאתר הביטוח הלאומי

שימו לב, ההפקדה לחיסכון תחל מינואר 2017.כניסה – לקוח רשום