פניות הציבור

ניתן לפנות אל הממונה לפניות הציבור בקל גמל בדרך הנוחה לך :

 • בדואר
  אסף גולדברג- הממונה על פניות הציבור
  קל גמל בע”מ
  יצחק שדה 17
  תל אביב 6777517
 • בפקס
 • 03-5199559
 • בדואר אלקטרוני
  service@kalgemel.co.il
  שעות הפעילות: שעות פעילות הממונה הינן בימים א’-ה’, בין השעות 09:00-17:00, למעט בערבי חג וחגים.
 • לוח זמנים לטיפול בפנייה: הממונה מתחייב לשלוח לפונה תשובה על קבלת הפניה תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת הפניה; הממונה מתחייב לשלוח לפונה תשובה בכתב תוך 21 ימי עסקים מיום קבלת הפניה.
  לתשומת לבך – אל הפניות יש לצרף:
  א. שם הפונה, מס’ תעודת זהות, כתובת למשלוח תשובה וטלפון לבירורים.
  ב. תיאור פרטי הפנייה.
  ג. צירוף אסמכתאות תומכות.