בעלי תפקידים

דירקטוריון

 1. רו״ח ענת טאוב – יו״ר הדירקטוריון
 2. ד״ר מיכאל ססלר – דירקטור חיצוני
 3. ד״ר רון אייכל – דירקטור חיצוני
 4. מר שמעון גולדברג
 5. מר שי גולדברג
 6. מר ניר שהם
 7. מר אסף גולדברג

ועדת ביקורת

מתכנסת על פי הנדרש בדין

 1. ד”ר מיכאל ססלר – יו”ר הועדה
 2. מר ניר שהם

ועדת השקעות

מתכנסת על פי הנדרש בדין

 1. ד”ר רון אייכל – יו”ר הועדה
 2. מר ניר שהם
 3. מר אסף גולדברג

יעוץ משפטי

 • יוסי פורת ושות’, משרד עורכי דין

רואה חשבון מבקר

 • רו”ח ירון ברהום

מבקר פנים

 • רו”ח שלמה בן שימול, בריטמן אלמגור זהר Deloitte.