אודותינו

    קל גמל בע”מ היא חברה מנהלת לניהול קופות גמל. החברה החלה את פעילותה בשנת 2013 ובתחילת דרכה ניהלה קופות גמל בניהול אישי מסוג תגמולים וקרנות השתלמות.בחלוף הזמן הרחיבה את סל השירותים וכיום מנהלת קופות גמל לחיסכון (תגמולים ופיצויים) קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה וקופות חסכון לילדים.
    החברה מקפידה להעניק שירות איכותי ואישי לעמיתיה ולהנגיש את הנתונים באמצעות אתר מידע אישי מתקדם.
    אנחנו מקדישים מאמצים כדי שללקוחותינו יהיה “קל”!